Salgsbetingelser

Salgsbetingelser - The Crown AS

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er The Crown AS, Storgata 112, 2390 Moelv, post@thecrown.no, 921535856, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betalingen

Betaling skjer med vipps på bestillingtidpunktet.

Levering

Levering anses å ha skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt produktene.

Ved bestilling av hjemlevering vil tiden det tar før vi kan levere maten til deg variere. Dette avhenger av antall bestillinger som ligger foran deg. Vanligvis skjer leveringen innen 1 time fra bestillingstidspunktet.

Angrerett

I henhold til angrerettloven har man ikke angrerett for varer som på grunn av sin art ikke kan returneres eller som raskt forringes eller blir for gammel, for eksempel mat og drikke.

Kontaktinformasjon

Ved ytterligere spørsmål om våre salgsbetingelser, vennligst kontakt oss på post@thecrown.as.